Vướng mắc của DN khi chuyển đổi HĐĐT từ hóa đơn giấy

Thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử trên cả nước, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 92% doanh nghiệp chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn tự in sang hóa đơn điện tử. Trong quá trình thực hiện, không thể tránh khỏi những vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp. Những vấn đề đó bao gồm: Hóa đơn điện tử không có chữ ký người mua gồm những loại nào? Hóa đơn điện tử không có chữ ký số gồm những loại nào?… Trong bài viết này, người viết sẽ giải quyết lần lượt từng thắc mắc này cho doanh nghiệp.

Dưới đây là phân loại và thống kê từng trường hợp hóa đơn cụ thể không nhất thiết có đầy đủ các nội dung:

Đầu tiên và cũng là thắc mắc mà đông đảo người sử dụng thường hỏi nhất chính là: Hóa đơn điện tử có nhất thiết cần phải có chữ ký điện tử của người mua hay không? Câu trả lời là không. Theo quy định của pháp luật thì với trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn không cần chữ ký thì trên hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua, không nhất thiết phải có chữ ký người mua hàng. Còn trong trường hợp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn mà có chữ ký thì trên hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử của người bán hàng.

hóa đơn điện tử không có chữ ký người mau

Đối với trường hợp của loại hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh, thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ và mã số thuế người mua.

https://kenhxedep.com/thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh-co-nhung-luu-y-nao/

Trường hợp hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không cần thiết phải có các chỉ tiêu như: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Đối với trường hợp này, người bán cần đặc biệt lưu ý phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

Trường hợp hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán, tiêu thức người mua, tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Riêng với trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không cần thiết phải có đơn vị tính, số lượng và đơn giá.

Trong trường hợp hóa đơn điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không cần phải có tiêu thức ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.

Cuối cùng, với hóa đơn điện tử của hoạt động xây dựng, lắp đặt và hoạt động xây nhà để bán có thu tiền thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng và đơn giá.

Từ những thống kê đầy đủ trên, mong rằng bạn đọc đã có thể nắm được những quy định cho từng trường hợp hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng, để từ đó có những bước điều chỉnh cho hợp lý.
https://kenhxedep.com/

Xem thêm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *