Thế nào là việc tiêu hủy và hủy hóa đơn điện tử?

Hủy hóa đơn điện tử và việc tiêu hủy hóa đơn điện tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Do vậy, nếu không nắm rõ định nghĩa, bản chất của hai khái niệm này thì kế toán rất dễ xử lý sai, dẫn đến bị xử phạt theo quy định. Trước lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, cùng làm rõ hơn về bản chất hai khái niệm hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử trong bài viết dướI đây.

Hủy hóa đơn điện tử

Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng. Mọi dữ liệu hóa đơn sẽ được xoá bỏ trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến, để người dùng không thể truy xem hoá đơn theo mọi hình thức.

Hiện nay, quy trình hủy hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn điện tử của Chính phủ, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính và Nghị định 119/2018/NĐ-CP (Khoản 3, Điều 14).

hủy hóa đơn

Thông tư của Bộ Tài chính số 39/2014/TT-BTC yêu cầu hủy hóa đơn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức khác phải hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (Khoản 3, Điều 14).

Hủy hóa đơn điện tử chỉ được tiến hành trong 2 trường hợp sau:

– Hóa đơn đã lập có sai sót, người bán và người mua chưa kê khai thuế. 

– Hóa đơn quá thời hạn lưu trữ 10 năm theo luật kế toán.

Như vậy, đối với các hóa đơn có thời hạn lưu trữ 10 năm theo luật kế toán các doanh nghiệp mới được phép hủy hóa đơn. Vậy tiêu hủy hóa đơn là như thế nào?

Tiêu hủy hóa đơn điện tử

Khái niệm tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không thể truy cập và tham chiếu thông tin trong đó. Thông thường, hủy hóa đơn điện tử được thực hiện khi hóa đơn đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định. Nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước ví dụ như cơ quan Thuế thì được phép tiêu hủy.

Việc tiêu hủy này không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm hệ thống thông tin hoạt động bình thường.

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp làm mất hóa đơn điện tử thì có thể yêu cầu các bên liên quan nếu còn lưu trữ gửi lại hóa đơn điện tử. Nếu không thể liên hệ với các bên liên quan thì doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Lưu ý khi nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 

Báo lỗi trên phần mềm HTKK và cách xử lý

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn cụ thể thế nào là hủy và thế nào là tiêu hủy hóa đơn. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ nội dung này để có thể triển khai, áp dụng sử dụng được tốt nhất. Bên cạnh đó, việc lưu trữ hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp cũng cần phải đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định. Ví dụ như đối với các hóa đơn đã hủy thì yêu cầu như thế nào, việc tiêu hủy hóa đơn được yêu cầu như thế nào.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định quan trọng liên quan đến việc hủy và tiêu hủy hóa đơn điên tử. Đây đều là những nội dung quan trọng trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử như hiện nay. 

 

Xem thêm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *