Lưu ý khi nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Báo cáo thuế là công việc bắt buộc mà doanh nghiệp phải làm vào mỗi kỳ. Cơ quan thuế đã áp dụng việc kê khai thuế qua mạng để giúp tự động hóa việc nộp tờ khai đồng thời giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán. Tuy nhiên cũng có những quy định mà kế toàn cần nắm chắc để việc nộp tờ khai được thực hiện thống nhất, tránh xảy ra lỗi. Bên cạnh việc tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng etax để nộp tờ khai, kế toán có thể tham khảo thêm những lưu ý khi nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân qua những chia sẻ sau đây.

Mỗi doanh nghiệp, cá nhân đều phải thực hiện việc kê khai mức thu nhập, tính thuế TNCN phải nộp và thực hiện việc nộp thuế TNCN theo đúng quy định của Nhà nước. Và tờ khai thuế TNCN chính là một trong những hồ sơ quan trọng của thủ tục nộp thuế.

Về hình thức kê khai thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần xác định và đăng ký hình thức kê khai Thuế TNCN của đơn vị mình với cơ quan Thuế là theo tháng hay theo quý.

Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo quý trong trường hợp DN kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng trong tháng số thuế TNCN phát sinh phải nộp dưới 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải kê khai thuế TNCN theo quý.

thuế TNCN

Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng trong trường hợp DN đăng ký kê khai thuế GTGT theo tháng, và số thuế TNCN phát sinh trong tháng phải nộp từ 50 triệu đồng trở lên.

Việc xác định hình thức kê khai thuế theo tháng hay quý phải được doanh nghiệp xác định một lần và áp dụng cho cả năm tài chính, kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế. Nếu trong kỳ doanh nghiệp không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai thuế.

Chỉ cần có hoạt động chi trả thu nhập cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp đều có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân đủ điều kiện ủy quyền. Hồ sơ kê khai thuế TNCN của doanh nghiệp là Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Mẫu này được áp dụng theo bất kỳ hình thức kê khai nào (tháng hoặc quý). Mẫu 05/KK-TNCN được ban hành kèm theo tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

Hình thức nộp: Theo quy định mới nhất hiện nay về việc nộp thuế online, tờ khai thuế TNCN sẽ được nộp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK). Người dùng chỉ cần lựa chọn kỳ kê khai theo tháng hay theo quý là được. Sau khi lập xong tờ khai, các bạn nộp online qua cổng thông tin điện tử nhantokhai.gdt.gov.vn bằng chữ ký số của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

– Nộp ở Tổng Cục Thuế nếu người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương và thuộc diện khai thuế trực tiếp trong năm.

– Nộp tại cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức đã chi trả thu nhập cuối cùng đối với trường hợp người nước ngoài có thu nhập từ hai nơi trở lên và thuộc diện tự quyết toán.

– Nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc nhưng không tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức làm việc cuối cùng thì nộp tại chi cục thuế nơi cư trú. Bên cạnh đó, một số trường hợp như không ký hợp đồng lao động hay ký hợp đồng với thời gian dưới 3 tháng hoặc có thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thì không làm việc ở đâu thì cần nộp hồ sơ quyết toán tại nơi người nước ngoài cư trú. 

Báo lỗi trên phần mềm HTKK và cách xử lý 

 Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ: Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế TNCN trễ nhất là ngày thứ 90 kể từ lúc kết thúc năm dương lịch. Tức là có thể rơi vào khoảng 30 tháng 3 năm kế tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.
 

Xem thêm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *